"http://www.jalleda.com/images/jalleda3d48x32.png">

17 జన, 2018

యే మాయ చేసావే క్రీమూ ?

కారుని   పార్కింగ్ లోకి తిప్పి విసురుగా బ్రేక్ వేస్తూ ఆపేసరికి ,బంపర్కి తగిలికీచుమంది
అబ్బా ,నా కోపం అంతా ఈ నాలుగు చక్రాల వాహనం మీద చూపిస్తే ఎలా ? అసలు కారణమైన   వాసు మీద చూపించాలి కానీ ,’ అని  అనుకుంటూనే ..మళ్ళీ అనుకోకుండా కార్ డోర్ విసురుగా శబ్దం తో మూసుకోవడం జరిగి పోయింది .
చా!  ఈ రోజు నా మనసుకేదో అయింది  వెంటనే  కూల్ చేసుకోవాలిఅనుకుంటూ ఒకసారి హాండ్ బాగ్ తెరిచి  అద్దంలో  నా మొహం చూసుకున్నాను .
ఆఫీసు పనితో   అలసిపోయిన మొహం వాడిపోయి కనిపిస్తోంది .   నుదుటి మీద చర్మం కళా విహీనంగా  ఉండి కళ్ళ కింద నల్లటి వలయాలు చుట్టుకున్నాయి . నేనేనా ? అని ఉలిక్కిపడ్డాను . ఛ నా మీద నాకు తగ్గిపోయిన శ్రద్ధకు అద్దం పడుతోంది అద్దంలో నా రూపం . ఏది ఏమైనా కానియ్ ..ఇవాళ ఎలా అయినా ఆ
' ఓలే '  ప్రాడక్ట్ కొనేయాలి. వెయ్యి రూపాయిలట.  అయితే ఏమయింది?
యాభైవేలు సంపాదిస్తున్నాను . ఇంకా ఏమిటి ? వెనక ముందు  ఆలోచన?
సామాన్లు పడేసుకుని తోయడానికి బండి పట్టుకుని  షాపింగ్ మాల్లోకి ప్రవేసించాను . ఇదో పెద్ద   సూపర్ మార్కెట్ . ఏ టు జెడ్ అన్ని సరుకులు ఒక్క చోటే దొరుకుతాయి అని ఈ మధ్య ఇక్కడికే వస్తున్నాను.ఓ పైసా పోతే పోయింది ప్రాణంకి హాయిగా ఉంది .మరే వీధి చివర పచారీ కొట్టు ముఖం చూడక ఎన్నాళ్ళై పోయింది కదూ ? నాలో నేనే స్వగతంలా అనుకున్నాను . 
మళ్ళి వాసు గుర్తొచ్చాడు   ఆ వెనకే , మర్చిపోయిన కోపమూ  ముంచుకొచ్చింది
అయినా వాసుకి అసలు బుద్ది లేదు. చదువుకుని ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్యని అర్ధం చేసుకోడం అస్సలు రాదు తనంటే అదో అలుసు కాబోలు. మునుపు షాపింగ్ అంతా కలిసే చేసేవారు. నువ్వునాలా కాదు చాలా బాగా  శ్రద్ధగా షాపింగ్ చేస్తావు  అసలు యే పని అయినా నీకు నువ్వే సాటి  అనుకో ..’ అంటూ , ఓ పొగడ్త నా మొహాన పడేసి  మెల్లమెల్ల గా అన్ని పనులు నా మీద వదిలేసాడు.
తనెంతో   తెలివైనది అనుకుందే కాని ,ఆ మాటల  వలలో  పడిపోయిన  అమాయకురాలు తనని  ఇదిగో ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తోంది .
ఇద్దరి పిల్లల చదువు ,స్కూల్ ఫీజ్  కట్టడం దగ్గర నించి ,వారి చదువులు ,ఆరోగ్యాలు ,అవసరమైతే  డాక్టరు దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళడం ,ఇవి కాక ఉదయమే హడావిడిగా వంటలు, లంచ్ బాక్సలు అన్నీ నా పైనే . సహాయం తీసుకుందాం అంటే ,ఎప్పుడూ తన సమస్యలు చెప్పి బిజినస్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది ,మన మీద నమ్మకం కుదిరే వరకూ శ్రమించాలి , తప్పదు ,నీ జీతం నిలకడ గా ఉంది కాబట్టే  నేను ఈ రిస్క్ తీసుకోగలిగాను ,నా ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభ అంతా మరెవరికో అమ్ముకోవడం ఎందుకు ? ఈ ఫాక్టరీని ఏ రేంజ్కి తీసుకు వెళతానొ చూస్తూ ఉండు అంటాడు . పైగా , ‘అనంతా ,నీ అనంత మైన ప్రేమతో నాకు శక్తి నివ్వవా ?’ అంటూ ,ఎలాగో నా కోపాన్ని మరిపిస్తాడు. అయినా అంతా  మన కోసమే కదా అంటూ ఉంటాడు ,నిజంగా నిజమేనా ?

నా జీతంతో ప్రస్తుతం ఇల్లు నడుస్తోంది , పిల్లల ఖర్చులు పెరిగి పోతున్నాయి , స్కూల్ కాక, పైన మరి కొన్ని ఎక్సట్రా  క్లాసులు వాటి ఫీజులు , మధ్యలో వచ్చే పుట్టినరోజు పార్టీలు , పండగలు ,కానుకలు ,ఔటింగ్స్ , అన్నిటికీ డబ్బు కావాలి ,ఎంత పొదుపుగా ఖర్చు పెట్టినా నెలకి యాభై వేలు హుష్ అంటూ ఎగిరిపోవడమే కనిపిస్తోంది ..

నా పర్సనల్ ఖర్చులన్నీ పక్కకి పెట్టేస్తున్నాను ,కొత్త డ్రెస్సులు కొని ఎన్ని నెలలు అయింది ?
వాసు  ఫాక్టరీకి ఆర్డర్లు రావడం ఎప్పుడు మొదలవుతుందో ?

ఇవే ఆలోచనలు .రక రకాలుగా డబ్బు సమస్యలు బుర్రని ఎలా తినేస్తాయో ? నా చేతులు యాంత్రికంగా కూరలు ,పళ్ళు ,బ్రెడ్ ,జామ్లు , పప్పులు , సర్ఫ్ పొడి ,విమ్ సోప్ ,ఇలా వేసుకుంటూ తోపుడు బండిలో కాస్మెటిక్స్ దగ్గరకి వచ్చి బ్రేక్ పడినట్టు ఆగిపోయాను ..
ఐశ్వర్యా రాయ్ ,కరిష్మా , తల్లులు అయిపోయిన స్టార్స్ ఇంకా ఎలా మెరిసి పోతున్నారో ,అంటూ ఈ ప్రాడక్ట్స్ చూపిస్తున్నారు ..
వయసు చేతితో తీసినట్టు తీసేస్తుందిట ,నిజమా ?
అనంతా ! నువ్వు ఇలా ఫూల్లా ఎప్పుడు అయిపోయావు ,ఆ ఆడ్స్ అన్ని ఫూల్స్ కి అని వాదిస్తావు కదా ,అందరితో.
 ఇందాక అద్దంలో కనిపించిన నా జిడ్డు ,అలసి పోయిన మొహం గుర్తు వచ్చి ,అక్కడ ఆగి, చేతి లోకి తీసుకుని సీసా మీద రాసి ఉన్న విషయం చదువుతున్నట్టు నటిస్తూ ,ఖరీదు ఎంతో అనుకుంటూ అటు ఇటు చూస్తున్నాను ..
హలో షాపింగ్ కేనా ? అంటూ పలకరింపు ,ఎంత సిల్లి ప్రశ్న అనుకుంటూ పక్కకి చూస్తే మా ఫ్లాట్స్ లో నే ఉండే సుమ కనిపించింది నవ్వుతూ. మీరో అన్నాను ,ఆవిడ నవ్వేసింది ..

సుమా అని పిలుస్తూ భర్త రమేష్ వచ్చి ,నమస్తే అండీ అంటూ ఒక మాట నా వేపు వేసి , ఇంక చాలు సుమా ,ఇప్పటికే బండి నిండి పోయింది , ఇంక జాగా లేదు ,ఇవన్నీ సర్దేసరికి అవుతుంది నీకేం ? అలసి పోయాను షాపింగ్ తో అంటూ కూర్చుంటావు ..
అయినా ఆ బల్ల నిండా వంద రకాల క్రీములు ,పౌడర్లు ,పాక్ లు ,ఇంకా ఏమిటి కొంటావు ? పద పద ,అని తొందర పెడుతూ ,నా వేపు ఒకసారి చూసి బండి తోస్తూ ముందుకు నడిచాడు ..
సుమ నేను నిలబడి ఉన్నాం .
నా చేతిలో ఆ వయసు తగ్గించే క్రీమ్ సీసా వైపూ  నా వైపూ  చూస్తూ , “చూసారు కదా ,ఆయన మాటలు ధోరణి ? నాకు జాబ్ లేదు కదండీ మీలాగా  అందుకని , దేనికీ స్వతంత్రం ఉండదు  మీరు నాకొక సాయం చేయాలి. ఈ క్రీమ్ చాలా బాగా పని చేస్తుందిటండీ, నా ఫ్రెండు చెప్పింది .తను వాడింది .చాలా యంగ్ గా కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు అంటూ..గొంతు తగ్గించి వెయ్యి రూపాయలు అండీ ,నాకు తెలుసు ,మీరు నా తరఫున ఒకటి తీసుకోండి ,నేను తర్వాత మీ ఇంటికి వచ్చి ,డబ్బులిచ్చి తీసుకుంటాను  ,మగ వాళ్ళు ఇలా ఏదో అంటూ ఉంటారు ,వాళ్ళ కోసం ఐతే షేవింగ్ క్రీములు ,పెర్ఫూమ్ లు కొనుక్కోరా ? ఆక్స్ లు అవి అంటూ నవ్వింది ..
నాకూ నవ్వు వచ్చింది ,పాపం ఆ ఆడ్లో లాగా ఆడవారు వచ్చి మీద పడిపోతారు అని నిజంగా నమ్ముతారా మగ వారు ? ఎంత మూర్ఖులు ?
సుమ నా ద్రష్టి లో మోడల్ మదర్ . ఎంత బాగా చేస్తుందో వంటలు ? పుట్టిన రోజులు కేకులు అవీ నా పిల్లలకి నేను అవన్నీ సొంతంగా ఎప్పటికీ చేయలేను నాకు అంత సమయమే ఉండదు మరి ..

ఇదేమిటి ? ఇలా అడిగింది ? నేనూ ఒకటి తీసుకోనా ? కార్ట్ లో రెండు వేసాను , మెల్ల గా బట్టర్ , ఎగ్స్ తీసుకుంటూ ఒక వరస లో నిల్చున్నాను ,రమేష్ తో సుమ ఏదో వాదిస్తూ కనిపించింది , ఇప్పటికే ఈ నెల చాలా ఖర్చు అనే మాటలు గాలిలో తేలి నా వేపు వచ్చాయి ..
సుమ తల పక్కకి తిప్పుకుని ,కళ్ళు తుడుచుకున్నట్టు అనిపించిది , అయ్యో ,ఇదేమిటి ఈ క్రీమ్ ఏదో చాలా ఘర్షణకి కారణం అయినట్టుందే ..

నా బిల్లింగ్ అవుతోంది , నా ముందున్నడిస్ప్లే మీద మొత్తం ఎంత అయిందో కనిపిస్తోంది , నా గుండె గొంతు లోకి వచ్చింది ,ఎలా పెరిగి పోయాయి అన్నిటి ఖరీదులు ? ఏది మానేయడం ? పిల్లలకే లోటూ ఉండకూడదు కదా , తిండి విషయంలో పొదుపు అన్న మాటే లేదు ,వాసు కూడా ఎప్పుడూ అదే అంటాడు , పిల్లలంటే ఎంత ప్రేమ తనకి ?

ఓలే క్రీమ్ సుమ కోసం ఒక్కటి ఉంచి ,రెండోది తీసి ,పక్కన పెట్టి ,అమ్మయ్యా అని నిట్టూర్చాను ..
వెయ్యి తగ్గినా తగ్గినట్టే కదా , తన పర్సు లోంచి ఖర్చు పెడితే సుమ కి కూడా తెలిసేది ఏది అవసరమైన ఖర్చో ,ఏది కాదో !

నా చదువు కి సార్ధకత నా ఉద్యోగం అని ఒప్పించి నన్ను ప్రోత్సాహపరిచి , ఉద్యోగానికి పంపించిన వాసు మీద ఒక్కసారి ప్రేమ పొంగి పొర్లింది ..
ఇంటికి వెళ్లి ముఖం చల్ల నీళ్ళతో కడుక్కుంటే ఈ జిడ్డు పోయి ,నా మొహం ఫ్రెష్ గా అయిపోతుంది .ఏ క్రీమ్ అక్కర్లేదు నాకు అనుకుంటూ ,ఉత్సాహం గా బండి తోసుకుంటూ ,కారు వద్దకు వచ్చేసాను .
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif


29 జులై, 2017

సాయంత్రాలు బిడియం గా
పదహారేళ్ల పడుచు యవ్వనంలా
సందేహ పడుతూ వస్తాయి ..

పరదాల అంచున కొంచం
సరదాలు దాచేసుకుని
చీకటి పడనీ అంటూ మారాము చేస్తూ

అది కొంచం అలకో ,తీవ్రమైన వేదనో
తెలియ చెప్పని కళ్ళ ఎరుపు
చాటున తెల్లని కనుపాప చల్లగా నవ్వుతూ

సన్నజాజులు తెచ్చావా ? మల్లె మొగ్గలు
ముడిచావా ? అని కొంటె మాటలు
బిగించిన ఆ గాలి వెనక వెనక అలఓకగా ..

సముద్రం ఒక్క పరి ఆగి నెమ్మదించి
నలు దిక్కులా చూసి ,రాత్రి ఆకాశంకి
ఎలా స్వాగతాలు పలకాలా అని ఉసురుసురంటూ
ఘోషిస్తూ అలల తో మొర బెట్టుకుంటూ ..

ఆట పాటల సూర్య బింబం ఆఖరి గోల్
కొడుతూ ఆమడ దూరంలో ,ఆ కొండల మధ్యలో
ప్రకృతి అంతా స్త్రీ రూపమే సుమా ? అంటూ
ఉద్విగ్నంగా మైదానం పరుచుకుంది ..

పలచటి ఆ మబ్బు తెర ,ఆ కొండల
శిఖరాల్ని కప్పేస్తూ , ఎందుకో విచ్చలివిడితనం
ఎవరూ ఒప్పరు !!

సాయంత్రాలు మటుకు ఒలికిన
ఆ రెండు అమృత బిందువులు
రుచి చూసి రాత్రి కోసం తహ తహ లాడే
పెదవులు అనిపిస్తాయి ..

ఈ సాయంత్రం కూడా
అదే వేషం ధరించి
ఇలా అరుదెంచింది ..
ఎందుకో అంత తొందర ?
రాత్రి గా మారాలని ఎంత విరహమో !!

ఈ సాయంత్రం ..ఇలాగే ఇలగే
ఎప్పటికీ ఇలాగే ..

వసంత లక్ష్మి
మా ఇల్లు ..వైజాగ్
29 -07 - 2016

9 ఏప్రి, 2017

ఆదివారం ఇలా మొదలయింది ..


నాటకంలో పాత్ర
కప్పులోంచి కాఫీ తాగుతున్నట్టు
ఖాళీ కప్పు అని మనకీ తెలుసు 
మనకి తెలుసని వాళ్ళకీ తెలుసు
జీవితంలో సంతోషం , వెలుగూ
చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టు మనమూ
సహజంగా నటిస్తూ ఉంటాం ,
నటిస్తున్నట్టే తెలియదు మనకి
అదీ విషాదం ...
నది మలుపు మలుపు లో
ఆగి అడగదు , తిరగనా ? ఇటు అని
జీవితం మటుకూ ?
నీకు అవకాశం ఇస్తుందా ?
నీ అనుమతి అడిగి , అలా ప్రవహిస్తూ
ఉండడమే జీవితం .
సముద్రంలో అలలు
ఆశల కిరణాలని మెరుస్తూ
మోసుకు వెళుతున్నాయి ,
తీరా తీరం చేరే సరికి , కిరణం
ఎక్కడో జార్చేసుకున్నాం అని తెలిసి
వెనక్కి తిరిగాయి , మనం ఏమైనా
నేర్చుకున్నామా ?
వాన పడ్డాక మట్టి
బురదగా మారి రొచ్చు రొచ్చు
అనిపిస్తుంది ,
అనుభవాలూ అంతే ..
నీట్ అండ్ క్లీన్‌ గా
జీవితం ఎప్పుడూ డ్రై గా
ఉండాలి అంటే ఎలా ?
కొంచం బురద అంటనీయండి
కాళ్ళకీ , మనసుకీ !!
వసంత లక్ష్మి

4 ఏప్రి, 2017

ఈ పాట .. నా నోట ..


పాట ఒక హృదయాన్ని
మీటే వరకూ ఉత్త లల్లాయి పదమే
పాట ఎన్ని ఊళ్ళు దాటినా 
అలసిపోదు ఎందుకో !!
కోయిల కంఠంకి ఎవరు తేనె అద్దారు ?
హంస కి ఠీవి, నెమలి కి నాట్యం
నేర్పినవారు , నా కేమి నేర్పించారో
అని రోజూ వెతుకులాటే !!
సంగీతం అంటే నాకు
పగళ్ళు రాత్రుళ్ళు గా మారడమే
ఆకాశం నలుపు రంగు పూసుకునే
ప్రతీ నిముషమూ ఓ స్వర రాగమే !!
వెన్నెల కురిపించే ప్రతీ రాత్రీ
జుగల్బందీ నా కళ్ళ ముందు !!
నీ చుట్టూ చేరి మోగే
అనవసర మోతలు ఒక్కసారి కట్టేయ్
నిశ్శబ్దంలో అలా తపస్సు చేస్తే
నీకు నీ పాట వినిపిస్తుంది .
సంగీతానికీ ,శబ్దానికీ
మృత్యువు లేదు ,కొండలు పాడే
మౌన రాగం ఎన్ని శతాబ్దాలు అయినా
ఒకటే తాళం వేస్తూ నిలబడి ఉంటుంది .
ఆకులు పాడే రాగ మధురిమలు
అమ్మ చెట్టుకి ఎంత ఇష్టమో
కదలక ,మెదలక ,స్థాణువుగా
వింటూ పూలను రాలుస్తూ ఉంటుంది ...
వసంత లక్ష్మి

26 మార్చి, 2017

అడగందే అమ్మయినా పెట్టదు .

అమ్మా ! అంటూ తనయ్ పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చి ఒళ్ళో వాలి పోయాడు , అబ్బా ! అలా మీద పడిపోకురా బాబూ' ఎంత పెద్ద వాడైపోతున్నాడు  అంటూ ముద్దుగా విసుక్కుంటూ లేచాను . 
వాడి కేదోటి చేసి పెట్టాలి సాయంత్రం ఉపహారం ఇప్పుడు . ఈయన మటుకు ఈయన చేతులూపుకుంటూ ఉదయమూ సాయంత్రమూ నడక అంటూ ఇంట్లోంచి పారిపోతారు , తనకి తప్పదు కదా ! చంటివాడు ఎదుగుతున్న పిల్లాడు ,ఇంకా నాలుగో  తరగతి ఇప్పుడు , ఎప్పటికి తేరేను ? తీరేను ? నా బాధ్యతలు అంటూ మొకాలు మీద చేయాంచి   లేస్తూ , ఈ  నరసమ్మ   ఇవాళ కూడా వనిలోకి రాలేదు , తన కష్టాలు తనవి . మొగుడు తాగి వచ్చి కొట్టాడు అంటూ చూపిస్తుంది. నువ్వూ తిరిగి కొట్టు ,ఓ కర్ర పుచ్చుకుని అంటే " అమ్మో ! చంపేస్తాడు " అంటుంది . నాలుగిళ్ళల్లో పని చేస్తూ పోషిస్తున్నది తనే , ఓపిక ఉంటే ,తాగని రోజు పనిలోకి వెళతాడుట లేక పోతే ఇంట్లోనే తాగి పడుకుంటాడుట , తాగి వచ్చి పడుకున్నా ఫరవాలేదు ,ఏదో ఒంక పెట్టి నా వీపు మీద గుద్ది ,చెయ్యి మెలి పెట్టి తన్నకుంటే చాలు అని దణ్ణం పెట్టుకుంటుంది ...ఆడవాళ్ళు అంద రూ ఇంతేనా ? కష్టాలలోనే సుఖాలు వెదుక్కుంటూ ఉంటామా ? 

ఇడ్లీ పిండి తో ఓ ఊతప్పం చేసి పెడితే ఆవురావురమని తిన్నాడు , అదొద్దు ,ఇదొద్దు అంటూ ఒక్క నాడూ వంకలు పెట్టడు ,  అమ్మా ,అమ్ముమ్మా అంటూ ఎలా తోస్తే అలా పిలుస్తాడు ,వీడికి  అమ్మ పోలిక రాలేదు నయం .. అపర్ణ వీడి వయసులోనే ఎంత అల్లరి చేసేది , వేడిగా దోసలు పోస్తే పూరీలు అనేది ,ఇప్పటికిప్పుడు ఎలా వస్తాయే అంటే , ఆయన పోనీ లెద్దూ ,పిల్ల నోరు తెరిచి అడిగింది , ఆ మాత్రం చేసి పెట్టలేవా ? నీకింకేం పని చెప్పూ ఇంట్లో , ఉన్న మా ఇద్దరికీ రుచి గా వేళకి చేసి పెట్టడమేగా ? అంటూ వత్తాసు పలకడం ఒకటి . తండ్రీ కూతురూ ఎంత ఆడుకున్నారు తనతో .  తల్లిగా ఓ మంచి మాట చెపితే చాలు ,వెక్కిరించడం . 

ఇంకా ఏ కాలంలో ఉన్నావు నువ్వు ? ఇప్పుడు అమ్మాయిలు విమానాలు నడుపుతున్నారు అంటూ  ఒకగానొక్క పిల్లని అంత దూరం ఎందుకండీ చదువులకి అన్న నా మాట పెడ చెవిన పెట్టారు .  తన కూతురికేనా స్వతంత్రం ? నాకేది ? అంటూ నిలదీసి ఎందుకో మరి తను అడగలేక పోయింది . ఈనాడు ఇలా ఉన్నారు కానీ వయసు మీద పడి పెళ్ళి అయిన మొదలూ ఎంత సేపూ రుచుల యావ , ఆవ పెట్టి ఆనప కాయ వండూ ,ముక్కల పులుసు లో ముక్క బాగా ఉడకాలి అంటూ ఎన్ని రకాలు చేయించుకునే వారు . ఏనాడూ ఒక్క మంచి మాట లేదు ,ఎంత సేపూ వంకలు పెట్టడమే , అతనికి నచ్చినట్టు వంటలు చేసి పెట్టడమే నా ఉద్యోగం నాకంటూ మరో వ్యాపకం లేదా ? అని ఒక్క నాడూ నోరు విప్పి అడగలేదు తను . అడగందే అమ్మ అయినా పెట్టదు అని సామెత ,తనదేనా తప్పు ? 

అపర్ణ అదే కదా అంది , అమ్మా ! నువ్వు ఎప్పుడూ నాన్న మాట ఎందుకు వింటావు ? నీ ఇష్టం అంటూ ఏమీ లేదా ? అని . 

రెండు ఊతప్పాలు గబ గబా తిని , తిన్న కంచం వంటింటి సింక్ లో  పడేసి , అమ్మా ! కిందకెళ్ళి ఆడుకుంటాను , వచ్చి చేస్తాను లే హోం వర్క్ అంటూ తుర్రు మన్నాడు తనయ్ . అబ్బ !  ఎంత తేడా  తల్లీ కొడుకులకి , ఇవాళెందుకో అపర్ణ చాలా గుర్తు వస్తోంది , కోరుకున్నది చేతిలోకి వచ్చి పడిపోవాలి అనేది కూతురి లక్షణం . అలా గడిచిపోయింది తనకి .

ఇప్పుడు ఎంతయిందో సమయం ఆ అమెరికా లో , ఏమిటో ఎన్ని సార్లు చెప్పినా ఆ గంటల తేడా తన బుర్రలోకి ఎక్కదు .. అంత దూరమ్లో ఉంది పిల్ల అని బాధ వల్లనో ,ఏమో ! 

బెంగుళూరులో బీ టెక్ అంటూ వెళ్ళింది , అప్పుడే అమ్మో ఎంత దూరం లో చదువా  అని మనసుకి కొంచం బెరుకు కలిగింది , ఇంకా చిన్న పిల్ల కదా ,  ఎవరి ఆకర్షణలో పడిపోతుందో ,ఆ వయసు ఉద్రేకం వేడి తనకి తెలియనివా ! నీదంతా  ఇంకా పాత చింత కాయ పచ్చడి చాదస్తం , అంటూ తండ్రీ కూతురు కలిసి తన మాటలని వేళాకోళం చేసారు . అదేమిటో నా పట్ల అంత పాత కాలం నాటి మొగుళ్ళ ఆధిపత్యం చూపించే ఆయన కూతురి మీద మటుకు అవ్యాజ ప్రేమ చూపిస్తూ సర్వ స్వతంత్రాలూ  ఇచ్చేసారు . తల్లిగా తను ఏవో నాలుగు మంచి మాటలు  చెప్పినా కొట్టి పడేసే మొండితనం అపర్ణకి ఎవరు ఇచ్చారు .. ఈయనేగా ! 

ఒక బాధ్యత అయింది అని ఊపిరి పీల్చుకుని , కాస్త విశ్రాంతిగా ఉందాం అనుకునే సమయానికి తనకి మళ్ళీ మొదటికి వచ్చినట్టయింది .. ఈ పిల్లాడిని తెచ్చి తన ఒళ్ళో పడేసింది . 

అపర్ణ ఈ రోజు వచ్చి , అమ్మా నా పిల్లాడినివ్వు ,నే తీసుకు వెళిపోతాను అంటే తనకి గుండె గొంతులోకి రాదూ ! ఎంత ముద్దుల మనవడు తన తనయ్ , తల్లి పోలిక ఎందులోనూ లేదు , అమ్మమ్మా ! కూర్చో  ,నేను పెడతాలే కంచాలు బల్ల మీద అంటాడు , ఎవరు చెప్పారని ? తనకి ఆ మాటకే కళ్ళమ్మ ట నీరు గిర్రున తిరుగుతాయి . ఎందుకో అంత బేలగా ఉంటుంది తన మనసు . తన కూతురి స్వతంత్ర భావాల్లో  తనకి ఆవగింతైనా ఉంటే బాగుండేది కదా ! 'అపర్ణా !  నీకు నచ్చిన వాడిని మొండి పట్టు పెట్టి పెళ్ళి చేసుకున్నావు సరే , మూడేళ్ళు తిరక్కుండా వాడికీ నాకూ పడదు అంటూ , పొరపాటు జరిగింది ,ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు నాకు మూడో నెల , ఉంచుకోనా ,తీయించుకోనా? అంటూ అమ్మ ని అడిగావు , మీ నాన్న నీ మాట అడగలేదే ! 'అంటూ తను నిలదీసేది కదా ! అలా అనలేక పోయింది తను . అదేమిటే , పసి వాడి ప్రాణాల ఉసురు కూడా పోసుకుంటావా ? నేను లేనూ ! అని అనేసింది ఆవేశంగా , దాని ఫలితమే ఈ వయసులో మళ్ళీ బడికి లంచ్ డబ్బాలు కడుతూ , వాడిని పెంచడం . 

పవన్‌ ఎంత బుద్ధిమంతుడు , తనకి చదువులో ఎంతో సాయం చేసేవాడు అంటూ ఎన్ని కబుర్లు చెప్పేది సెలవులకి వచ్చినప్పుడల్లా ,అప్పుడే తనకి అనుమానం వచ్చింది. ఈ స్నేహం ఎలా మలుపులు తిరుగుతుందో అని , ఈయన ఒక్క మాట కూడా అడిగే వారు కాదు , అందుకే కాలేజ్ కబుర్లన్నీ ఆయనకే చెప్పేది , తను వెళితే చాలు మాట మార్చేసేది , ఎంత చిన్న బుచ్చుకునేది తను , పోనీ ఈయనైనా అమ్మకీ చెప్పు ,నీ బెంగుళూరు కబుర్లు అని ఒక్క మాట అనే వారు కాదు . అదేమిటో తనని చూస్తేనే  వాళ్ళిద్దరికీ లోకువ . 

నిన్నటికి నిన్న చాలా బడలికగా ఉండి ,ఉదయమే లేవ లేక పోయింది ,  మీరు ముందు లేస్తారు కదా ,ఈ పూటకి ఆ నడక మాని , తనయ్ కి కాస్త డబ్బా సర్ది పెడతారా ? నాకు చాలా ఒళ్ళు నొప్పులూ భారంగా ఉంది అంటే ,ఏమన్నారు ? ఆ వంటింట్లో ఏవెక్కడ ఉన్నాయో నాకేం తెలుసు , ఎలాగో ఓపిక చేసుకుని నువ్వే లేచి ఆ డబ్బా కట్టేసి వాడిని పంపించేయ్ , వాడేం చిన్న పిల్లాడు కాదు , నువ్వేం వాడికి నీళ్ళూ పోయాలా ? బట్టలు వేయాలా ? అంటూ తన మటుకు తాను వెళ్ళి పోయారు . ఉక్రోషం తో కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయి ..ఏం చేస్తుంది ,తప్పదు కదా , లేచి వాడిని పంపించి వచ్చి పడుకుంది .  తనకీ ఓపిక తగ్గిపోతోంది ? ఎన్నాళ్ళు వాడిని చూడగలనో ? 

అపర్ణ లాగా తను కూడా తన మనసులో మాట ధృఢంగా ఎందుకు చెప్పలేక పోతోంది , మనవడి బాధ్యత తన ఒక్కర్తి దేనా ? 
ముందు ఎమ్మెస్ అంటూ వెళ్ళింది ,అదయ్యాక , మంచి ఉద్యోగం రావాలంటే పీ హెచ్ డీ చేయాలి నాన్నా ! అని ఆయనతో ఒక్క మాట చెప్పేసి ఆ చదువు మొదలు పెట్టింది . ఈ లోపల కలిసి పని చేస్తున్నాం అంటూ జేంస్ అనే అమెరికన్‌ అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నాను , మా ఇద్దరికీ కుదురుతుందో లేదో అని ముందు చూసుకుని ఆ తరవాతే పెళ్ళి చేసుకుంటాం ,మొదటిసారి లాగ కాదు ,ఆ పవన్ ఒట్టి .....అంటూ మరో బాంబ్ పేల్చి ,ఈ సారి ఈయనకీ కోపం తెప్పించింది . 

సప్త సముద్రాల అవతల ఉంది ,తన సంపాదన తనకి ఉంది ,ఏం చెప్పగలం తనకి .. ఈయన కొంచం కుంగి పోయారు ఈ సారి , తన కూతురు  చెప్పిన ఆ మాటకి . తనయ్ కైతే వాళ్ళ అమ్మ ఊసే పట్టదు ,హాయ్ అమ్మా ! అంటాడు ఫోన్‌ చేస్తే , అమ్ముమ్మ తో మాట్లాడు అంటూ నాకిచ్చేసి పారిపోతాడు , పెద్ద వాడవుతున్నాడు ,వాడి మనసులో ఏం ఉందో ? ఎంతైనా అమ్మా నాన్న సరి తూగగలమా ? 

ఈరోజు ఉదయం లేచిన మొదలూ అపర్ణ ఆలోచనలే , ఎన్ని సార్లు తలచుకున్నానో , ఎలా ఉందో ఏమిటో ? 

సాయంత్రం నడక అయింది , దీపాలు పెట్టే వేళకి ఈయనా ,తనయ్ ఇద్దరూ వచ్చారు , పొద్దున్న తడిపి పెట్టుకున్న పిండితో మాకు ఓ నాలుగు పుల్కాలూ , ఏదో ఓ కూర ,వాడికి కాస్త అన్నం పడేయాలి ,ఏ పూటకా పూట వంట అలవాటు మాన లేక పోతోంది  . 
ఇన్నాళ్ళు చేస్తున్న పనులే ఇప్పుడు భారం అనిపిస్తున్నాయంటే , తన శరీరం ఇస్తున్న సూచనలు పటించుకోవాలి తప్పదు .. ఆ రోజే రాత్రి ఫోన్‌ అపర్ణ నుంచి , అమ్మ ఉందా ! అంటూ నన్ను పిలిచి నాతో మాట్లాడింది  అమ్మా ! నీ మీద పెద్ద భారం పడేసాను ,నాకు తెలుసు , నా మంచి కోసం నువ్వు చెప్ప బోయే మాటలన్నీ నీ గొంతులోనే ఆపేసాను , ఈ జేంస్ తో కూడా నాకు సరి పడేటట్టు లేదు , ఈ పీ హెచ్ డీ అవగానే నేను మన దేశం వచ్చి ఏదో మంచి ఉద్యోగం చూసుకుని తనయ్ ని నాతో తీసుకు వెళతాను అమ్మా ! మీరు కూడా ఇంక వచ్చి నా దగ్గరే ఉండొచ్చు .. నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అమ్మా ! అంటూ మాట్లాడే సరికి నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు గిర్రున తిరిగాయి .. పిచ్చి పిల్ల అంటూ ! 

తరం తరం నిరంతరం అమ్మ మనసులు మటుకు ఒక్కటేనేమో ! తమ వారిని కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకోవడం , మేం ఉన్నామని ఎంత నమ్మకంతో వదిలి వెళ్ళింది తన కొడుకుని మా దగ్గర  .
అపర్ణ మాటలు ఇచ్చిన ధైర్యంతోనే కాబోలు మర్నాడు నేను మంచం మీద నుంచి మెలకువ వచ్చినా కదలలేదు .. ఏమోయ్ సుభద్రా ! లేస్తావా ! ఇంకా మేలుకొలుపులు పాడాలా ? అంటూ హాస్యాలు ఆడుతున్న కృష్ణారావు అంటే మా ఆయనకి స్పష్టం గా చెప్పాను " మీ మనవడి మంచి చెడ్డా , ఆకలీ అనుపానం చూడాల్సింది మనం ఇద్దరం ,  ఇక నుంచీ అది నా ఒక్కర్తి వల్ల అయే పని కాదు , నా మాట పెడ చెవిన పెట్టి , మీ అమ్మాయిని ముద్దు చేసి , గారాబం చేసి , బాధ్యత తెలియకుండా పెంచారు , అయినదేదో అయింది , ఇప్పుడు వీడి భారం మోయడం నా ఒక్కర్తి వల్లా కాదు , నేనూ నా ఆరోగ్యం సంగతి చూసుకోవాలీ ,ఉదయం నడక మొదలు పెట్టాలి  , మీరు ఒప్పుకుంటే ఓ వంట మనిషిని పెట్టుకుందాం ,కాదూ కూడదు అంటే ,మీరూ నాకు సాయం చేయాలి వంటింట్లో కి వచ్చి ,ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకట్రెండు రోజులు చూస్తే అదే అర్ధం అవుతుంది , మీ ఆఫీసు లో ఫైల్స్ అవీ ఎలా తెలుస్తాయో ,ఇదీ అంతే , ఏం బ్రహ్మ విద్యా ఏమిటి ? " నా కంఠం లో ధృఢత్వం నాకే ఆశ్చర్యం కలిగించింది .. 

' అలాగే ,అలాగే అలాగే చేద్దాం ..ఏదో నువ్వు సాగుతున్నావు కదా అని నేనూ ఆ మాట అనలేదు , నీ ఇష్టమే , వంట మనిషిని పెట్టుకుందాం , ఈ డబ్బంతా మనం ఏం చేస్తాం ?  అపర్ణ నెల నెలా వాడి పేరు మీద కొంత పడేస్తోంది ,నా  అకౌంట్ లో ,ఏం చేయాలి ఆ సొమ్మంతా ! వాడి కోసమైనా  మనం ఇద్దరం ఆరోగ్యం గా ఉండాలి , అలాగే కానీ సుబ్బూ ! ' అనేసరికి .. ఆశ్చరానందాలతో నా మతి పోయింది . 

అడగందే అమ్మ అయినా పెట్టదు ..అంటారు అందుకే . 

21 మార్చి, 2017

రాజస్థాన్‌ విహార యాత్ర --మూడవ రోజు , పార్ట్ 4


జైపూర్ నుంచి వీడ్కోలు తీసుకుని  తరవాత మజిలీ రణథంబూర్ కి బయలుదేరాం ,అదే కారు ,అతనే చోదకుడు. సాయంత్రం ఆరు కల్లా చేరిపోతాం అని మాకు మాట ఇచ్చాడు .

దారిలో అంతా పసుపుపచ్చని చేలు మధ్య మధ్య లో ఎండి పోయిన నేల కనిపిస్తున్నాఅంచున అంతా ముళ్ళ చెట్లూ కంచెగా వేసారు దారి అంతా చిన్న చిన్న పల్లెటూరులు , మన దేశం అసలు స్వరూపం ఇదే అనిపించింది .

ఎనభై శాతం ప్రజలు ఇప్పటికీ వ్యవసాయంనే నమ్ముకుని ఉన్నారు అంటే మనం పట్టణాల్లో నివసించే వాళ్ళం నమ్మలేం కదా !! ఆవులూ ,మేకలూ ,గొర్రెల పెంపకాలు దారి అంతా కనిపించాయి , ఎర్రని ఓణీ తల పై కప్పుకుని స్త్రీలు ఎండిన కట్టెలుని ఇక్కడా ,అక్కడా సంపాదించి తల పై ఇంతింత పెద్ద మోపులతో ఇంటిలో పొయ్యిల కోసం మోసుకు వెళుతూ కనిపించారు , దారి అంతా   ఎర్రని ఇటుకలతో  పొలాల మధ్య కట్టిన డాబా ఇళ్ళూ , వీధి గోడలకి కొట్టిన పిడకలూ , మన దేశం లో జరుగుతున్నంత రీసైక్లింగ్ ఇంకెక్కడా ఉండదేమో ! పల్లెటూరుల్లో కంపతో పొయ్యి అంటించి వంట వండుకుంటారు వినడమే కానీ మనం చూడం కదా , బోరింగ్ పంపులు ఉన్నాయి వ్యవసాయానికి నీళ్ళూ కాలువ ద్వారా వస్తాయి అనుకున్నాను .
 
ఆవపంట చాలా ఎక్కువ గా కనిపించింది ..ఎంత పచ్చగా ఉన్నాయో ఆ చేలు . సాయంత్రం అవుతూ ఉంటే రోడ్డు వారగా సైకి ల్స్ తొక్కుతూ ఆడ పిల్లలు బడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళే సుందర దృశ్యం కనిపించి ,ఎంత ఉత్సాహం గా అనిపించిందో , ఒక అమ్మాయి చదువుకుంటే ఒక కుటుంబం చదువుకున్నట్టే అంటారు కదా !!

దారిలో రచ్చ బండ వద్ద తలపాగాలు కట్టుకున్న పెద్దలు తాపీగా చేతి కర్రల మీద తలలు ఆంచి ,చర్చలు జరుపుతూ కనిపించారు ..మన పల్లెల మౌలిక రూపాలు మన దేశం లో యే మూల కి వెళ్ళీనా ఒక్కటే అనిపించింది .. ఆ తల పాగాలు , పగిడీ లంటారు  వాటి రంగూ , కట్టిన విధానం బట్టి , ఎవరికీ చెప్పకనే తెలుస్తుందిట ,సమాజమ్లో వారి అంతస్తూ ,కులమూ .. రాజస్థాన్‌ లో కులాల ప్రాముఖ్యత ఇంకా బాగా బలంగా ఉన్నట్టు కనిపించింది ,అదే మాట మా గజేంద్ర చెప్పాడు . కులాల మధ్య పెద్ద గొడవలు జరిగేది ,కుల కట్టు దాటి పెళ్ళిళ్ళూ అవి జరిగినప్పుడే ట , లేక పోతే ఎవరి  పరిధుల్లో వాళ్ళు తమ కుల వృత్తులు చేసుకుంటూ ఉంటారు అని వినగానే మన పల్లెటూరుల్లో మార్పు మరెన్ని వందల ఏళ్ళు పడుతుందో అనిపించింది అయితే ఆ కుల విభజన వల్ల ,వారి రోజు వారీ పనులలో ఎటువంటి తభావతు రాదు అంటూ తన అభిప్రాయం చెప్పాడు . 

తన రాజ్పుట్ పుట్టుక గురించి చాలా గర్వ పడుతూ కనిపించాడు అతను , తన కుటుంబం లో అతనే ఇప్పటికీ పెద్ద ,కొడుకుల కి పెళ్ళిళ్ళు అయినా ,భార్య ,కోడళ్ళూ అతని ఆజ్ణ మీరరు అని మాటల్లో గొప్పగా చెప్పాడు .. నా మనసులో ఏం అనుకున్నా ,అతనిని ఆద్యంతం చాలా ఆసక్తిగా గమనిస్తూ వచ్చాను .

రాజ్పుట్ లు అని అందరిని అన్నా వారిలో  కూడా హైరార్కీ ఉంటుంది అని చాలా పేర్లు చెప్పాడు , కానీ ఆ పేర్లు అంత గుర్తు లేదు . గుజ్జర్ ,మీనా కులాలు వెనకబడిన కులాలు అని అన్నాడు ,అయితే వారికి ప్రభుత్వం ఇళ్ళూ అవి కట్టించి ఇస్తోంది అన్నాడు . వారి పరిస్థితి మునుపటి కన్నా ఇప్పుడు బాగుంది అని కొంచం తటపటాయిస్తూ చెప్పాడు . ఇదే కదా మన దేశం ,భారత దేశం , మార్పు ఇంచ్ ఇంచ్ గా వస్తోంది .

మధ్యలో టీ కని ఆగాం ,అక్కడా ఓ చిన్న షాప్ ఉంటుంది , ఆ మోహం ని తప్పించుకుని చీకటి పడుతూ ఉండగా రణ థంబోర్ చేరాం ..చాలా వరకూ రోడ్డు బాగో లేదు ,ఈ ఊరిలో మరీ దారుణం గా ఉంది .ఊళ్ళో మరొక టూర్ ఆఫీసు అతను ఎక్కి మాకు దారి చూపించాడు , మా టైగ్రెస్ హోటల్ , అది ఈ మధ్యే కొత్తగా కట్టిన హోటల్ , రాజభవనం లాగా కట్టేరు .మాకు ఆ ఆవరణ లోనే విడిగా ఉన్న విల్లాలు   ఇచ్చారు .. విశాలమైన గదులూ , కరెంట్ తో నడిచే ఫైర్ ప్లేసూ , అన్ని టాప్ క్లాస్ వసతులతో చాలా బాగుంది ..ఆ రోజుకి భోజనాలు కానించి ,పడుకున్నాం .

ఉదయం తొమ్మిదికల్లా వచ్చాడు , ఆ అడవిలో మా జీప్ టూర్ మధ్యాన్నం ఒంటి గంట నుంచి అని చెప్పారు , ముందుగా మాకు ఒక జీప్ బుక్ చేసి పెట్టారు టూర్ వాళ్ళు , ఎక్కడికక్కడ అన్ని వసతులూ వారే సమకూర్చి మాకు పెద్దగాప్రయాస లేకుండా చేసారు , ఇక్కడకి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఇలాగే ఏదో ఒక ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అని చెప్పారు .

మేం ఉదయం అలా చక్కరు కొట్టి వద్దాం అని బయలుదేరి ఈ అభయారణ్యం ఒక చివరకి చేరుకున్నాం ..దారిలో రోడ్డు పక్కనే ప్రశాంతంగా పచ్చిక మేస్తూ లేళ్ళూ ,జింకలూ ,చాలా కనిపించాయి ,అవి అరణ్యం గోడ దాటి వచ్చిన అల్లరి బడి పిల్లలు లాంటివి అన్నమాట ..మరొక చోట మన వారసులు కోతులు గుంపులు గుంపులుగా , మరొక నీటి సరస్సు చుట్టూ గడ్డి పొదలూ , వాటిలో కలిసి పోయి గట్టు మీదకి చేరి ఎండకి కాచుకుంటున్న రెండు ,మూడు మొసళ్ళు కనిపించాయి ,అవన్నీ వాహనం నడుపుతూ అతనికే ఎలా కనిపించాయో , అంత నిశితమైన చూపు మా గజేంద్రం ది అని మెచ్చుకున్నాం.

ఒక ప్రదేశం లో గుడి ఉంది అని చూపించాడు ,ఎత్తుగా ఒక కొండ మీద ఒక కోట ఉంది ,ఆ కోటలో దేవీ మాత గుడి ఉందిట ,అంబా మాత అని కొలుస్తారుట , ఉత్సాహం గా కొంతమంది పిల్లలు కొండ ఎక్కుతూ కనిపించారు ..మాకంత సమయమూ ,ఓపికా లేదు కాబట్టి ,వెనక్కి హోటల్ కి వచ్చి ,భోజనం చేసి మా ఒంటి గంట అభయారణ్య టూర్ కి తయారుగా కూర్చున్నాం .

మాకు ఆ వనం లో ఆరవ భాగం వచ్చింది అని చెప్పారు , నిన్న ఎవరికో పులి కనిపించింది అంటూ కథల్తో ఊరిస్తూ ,ఊరంతా తిప్పి మేం ఉండే వేపు కి వెనక వేపుకి తీసుకు వెళ్ళారు , ఆ జీప్ ,ఓపెన్‌  జీప్ , వెనక మేం ఇద్దరమే , ముందు చోదకుడూ ,ఒక గైడూ ..అడవిలోకి ప్రవేశించాం . 

ఆ జీప్లో ప్రయాణం , ఆకాశంలో జైంట్ వీల్లో రైడ్ లాగా ఉంది ..రాళ్ళ మీద నుంచి ఎక్కుతూ ,కొండలు దిగుతూ ,పులి కోసం వెతుకుతూ ప్రయాణం మొదలుపెట్టాం , కోతులూ ,జింకలూ అందులో బ్లాక్ బక్స్ , చెట్టు మీద పక్షులూ ,పిట్టలూ ,ఒక చోట గుడ్ల గూబ , అడవి దున్న ఇలాంటివే కనిపించాయి ,కానీ పులి మటుకు దాక్కుంది ..మాకు ఎదురు పడడానికి భయపడి ..అని నవ్వుకున్నాం ..

3 ,4 గంటలు అలా తిరిగి ,ఒళ్ళు హూనం చేసుకున్నాక ఇంక ఇంటి దారి పట్టాం ..ఇంక మర్నాడు మధ్యాన్నం మా తరవాత మజిలీ జోధ్ పూర్కి ప్రయాణం . 
ఉదయమే అటూ ఇటూ తిప్పి ,తన సొంత అజెండా ఒక హాండీ క్రాఫ్ట్స్ షాప్ కి తీసుకువెళ్ళాడు ,అయితే అది మహిళలు నడుపుతున్నారు అనగానే నేను చాలా విజృంభించి గాజులూ ,పూసలూ మరి కొన్ని వాల్ హంగింగ్స్ లాంటివి  కొన్నాను ..ఆవిడ తో ఓ ఫోటో కూడా తీసుకున్నాను .

ఇంక అక్కడ నుంచి 9 గంటలు ప్రయాణం చేసి ,జోధ్ పూర్ చేరాం . ఆ రాత్రి కి మేం విడిది చేసిన హోటల్ కూడా ఒక పెద్ద పాలస్ , ఆ పాలస్ ఇంకా ముందుకి ఉందిట అక్కడ ఒక సరస్సూ , చుట్టూ తోటలూ ,చీకట్లో కూడా చెట్లూ ఆకుపచ్చగా మెరుస్తున్నాయి , భోజన శాల లో ఇంగ్లీష్ కాలం నాటి గుర్రాల ఫోటోలూ ,పొలో ఆటలు ఆడుతున్న రాజ్పుట్స్ , ఇలా అంతా ఒక బ్రిటిష్ వాతావరణం లో ఉంది .. అయితే వైటర్స్ మటుకు పగిడీలు కట్టుకుని చాలా మర్యాదగా వడ్డించారు . 

తొమ్మిది గంటలు అనుకున్న ప్రయాణం మరి కొంత ఎక్కువ సమయమే పట్టడం వల్ల ,మేమూ అలసిపోయి నిద్ర పోయాం .           ఉదయమే మరొక కొండ ఆ పైన ఒక పెద్ద కోట ,అనుకుంటూ  కాళ్ళకి మరింత బలం ఇమ్మని ప్రార్ధిస్తూ నిద్ర పోయాను .

ఈ రాజస్థాన్‌ నిజంగా రాజుల కి ఆస్థానమే , అనుకున్నాం ..ప్రతి ఊరిలోనూ కోటలూ ,పాలస్ లూ ,ఆ పెద్ద పెద్ద భవనాలూ కొన్ని ప్రభుత్వం తన ఆధీనం లోకి తీసుకుని , నడుపుతోంది ,కొన్ని మటుకు రాజుల ఆధీనం లో ఉన్నాయిట , వారికే వెళుతుందిట్ ,ఈ టికెట్లు అమ్మిన డబ్బులూ అవీ ,మరి కొన్ని సేవలని ఔట్ సోర్స్ చేసి ఈ పాలస్ లని తామే స్వయంగా నడుపుతున్నారు ట .

ఇలాంటి విషయాలే కాక ,ఆ రాజుల కుటుంబ చరిత్రలు ఎన్నో మాకు కొసరు కథలు గా వినిపించాడు. రాజ్యం చేస్తున్న రాజ్పుట్ వంశం లో పిల్లలు పుట్టరని శాపం ఉందిట , అందుకే  చాలా తరలు వరకూ దత్తత తీసుకున్న వాళ్ళే రాజ్యం ఏలారుట , ఇప్పటి రాజు గురించి చెపుతూ ,అతను ఇరవై ల లో ఉండగా పోలో ఆడుతూ గుర్రం నుంచి పడి పోయి ,తలకి పెద్ద గాయమై ,ఎన్నో నెలలూ ,ఏళ్ళు కోమాలో ఉన్నాడు ట , అమెరికా కి కూడా తీసుకువెళ్ళారు ట ,చివరకి ఆ ఊరి దేవత అంబా దేవిని కొలిస్తే , అతను కోమా నుంచి మిరకెల్ గా బయట పడ్డాడుట ,అతనికి  ఇద్దరు పిల్లలు ,అబ్బాయి విడేశాలలో చదువుకోడం ., అమ్మాయి వివాహం చుట్టూ జరిగిన వివాదాలూ అన్నీ చిలవలూ పలవలూ గా చెప్పాడు , కారులో కూర్చుని మేం ఈ కథలని విన్నాం , అప్పటికి ...మాకు అవే కాలక్షేపం మరి .

ఉదయమే మా హోటల్ ఖాళీ చేసి మళ్ళీ యాత్రీకులమై బయలుదేరాం , ఆ రాత్రి కి మా బస మరో ఊరిలో మరి . జోధ్ పూర్ లో ఉన్న మెహ్రార ఘర్ కోట దర్శనానికి బయలు దేరాం , మార్వార్ వంశం వారు జోధ్ పూర్ రాజధాని గా రాజ్యం ఏలారుట , థార్ ఎడారి మొదలయేది ఇక్కడ నుంచే .ఈ పటణాన్నే " సన్‌ సిటీ " అని కూడా అంటారుట , ఏడాది పొడుగునా ఈ ఊరి మీద సూర్య కిరణాలు పడతాయని ఆ పేరు వచ్చింది .. మరొక పేరు కూడా ఉంది , బ్లూ సిటి అని , పూర్వ కాలంలో నీలి రంగు బయట గోడలకి వేయడం వల్ల ఇల్లు చల్లగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశం తో అలా చేసేవారుట , కోట కింద నున్న ఊరు మటుకు అలా నీలం రంగులో కనిపించింది ,మిగిలిన ఊరు అంతా ఇప్పుడు అలా లేదు .

పాకిస్థాన్‌ కి దగ్గర గా ఉండడం వల్ల - 250 కిమి - ఇక్కడ ఎయిర్ బేస్ ఉంది , ఆర్మీ ట్రక్కులూ ,జీప్స్ ఊరంతా తిరుగుతూ కనిపిస్తాయి . 

మెహ్రాం గర్హ్ కోట అన్ని కోట ల లాగే ఒక ఎత్తైన కొండ మీద కట్టారు , శత్రు దుర్బేధ్యం గా పెద్ద పెద్ద ద్వారాలూ  ,అవి కదపాలి అంటేనే ఒక పెద్ద పటాలం కావాలి ,అంత బరువు గా ఉన్నాయి , ఆ తలుపులు , మనం మెల్లగా నడుస్తూ పైకి వెళ్ళ గానే ఒక విశాలమైన అవరణ లోకి అడుగు పెడతాం , అక్కడే పెద్ద కాన్యంన్‌ లు అంటే ఇప్పటి మన మిసైల్ వేసే టాంక్ లాంటివి ఉన్నాయి ,నాలుగు మూలలా , ఆ టాంక్ వద్దే మాకో ఫోటో , ఇక్కడా మేం ఒక గైడ్ తీసుకున్నాం . అతని సలహాపై , పై అంతస్తు కోట లోకి వెళ్ళడానికి లిఫ్ట్ వాడుకున్నాం ,కొంత రుసుము కట్టి . 

చాలా గదులు మ్యూజియం గా మార్చారు , రాజులు వాడిన వస్తువులూ ,కళా రూపాలూ ,వాళ్ళు ఎక్కిన పల్లకీలూ ,చిత్ర పటాలూ ,రాణీ వాసం గదులూ అన్ని ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ కిందకి దిగాం . ఒక్కొక్క గది లో అలంకారాలూ ,చెక్కిన జాలీ కిటికీలూ అవన్నీ చూస్తూ , వీలు ఉన్న చోట అల్లా ఫోటోలు తీసుకుంటూ , చాలా మైళ్ళే నడిచాం ఆ కోటలో అనిపించింది . 

మధ్య మధ్యలో జనానా సరదాలు తీర్చుకునే చిన్న నీటి కొలనులూ , వాటి చుట్టూ అలంకరించిన గోడలూ అన్ని అత్యద్భుతం అనిపిస్తాయి .  ఒక గదిలో మార్వారీ చిత్రాలు అపురూపం అనిపిస్తాయి ,అవి మన పురాణాలలో వర్ణించిన అనేక దృశ్యాలు .. బంగారు రంగులో మెరుస్తూ ,అవి ఎంత విలువైనవో చెపుతాయి . 

ఈ కోట కి వెళ్ళక ముందు ఒక చిన్న కొండ పై రాజుల సమాధులు ,వాటి చుట్టూ తోటలూ , నీటి మడుగులూ తో అందంగా ,ప్రశాంతంగా ఉంది .
తెల్లని పాల రాయితో చేసారు , ఈ రాష్ట్రం లో పాల రాయి చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది , మన ఇళ్ళ ల్లో వేసే పాల రాయి కూడా ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందే . 

ఈ ఎడారి రాష్ట్రం లో పాలరాయి గనులూ , ఆఖర్కి నల్లటి పాల రాయి తో సహా ఉన్నాయి ,అవి కాక గ్రానైట్ , సున్నపు రాయి , విలువైన రాళ్ళూ , ఇలా ఎన్నో దొరుకుతాయి ట , వరీ ,గోధుమా లాంటి పంటలు పండే వీలు లేదు కానీ దాని బదులు ఈ ప్రదేశం లో ఇలాంటి విలువైన రాళ్ళ సంపద దొరుకుతుంది . ఒకటి ్ కాక పోతే మరొకటి ఇస్తుంది ,ప్రకృతి . ఏడాది పొడుగునా వ్యవసాయ పనులు ఉండవు కాబట్టి , చాలా మంది చేతి పనులు చేసే కళ లో ఆరితేరారు , బ్లాక్ ప్రింటింగ్ , పాల రాయిలో విలువైన రాళ్ళు పొదిగే పనులూ , పూసలూ వాటితో దండలూ , ఇలా ఎన్నో హస్త కళ ల వస్తువులు చూసి ,పరవశీంచాం , నీలి రంగు పాటరీ , చేతి కాగితం తో తయరు చేసిన కవర్లూ ,సంచులూ ,చేతి కుట్టుతో , పాత వస్త్రాలు ఉపయోగించి తయారు చేసే బొంతలూ ,ప్రతీ వారూ ఏదో ఒక కళ లో నిష్ణాతులు అనిపించారు . 

ఎడారి రంగు నిస్తేజంగా ,ఇసక రంగులో ఉంటే , దానిని రంగుల మయం చేసారు అక్కడ పని వారు ,తమ కళలతో .. ఈ చేతి పనులు చూడ డానికే కొన్ని రోజులు మనం విడిగా రాజస్థాన్‌ చూడాలి అసలు , కోటలూ ,మహళ్ళు అవీ చరిత్ర ,నేటి ప్రజా జీవితం లో ఇన్ని రంగులు నిండి ఉన్నాయి ,వాళ్ళ దుస్తులు కూడా అంతే , చాలా నదురు రంగులు , ఇంక రోడ్ మీద ఏక తారా వాయిస్తూ కళా కారులు పాడే , వాయించే పాటలు విని తీరాల్సిందే , వీళ్ళ తో పాటు చిన్న పిల్లలు కంఠం లో తేనె పోసినట్టూ , రాగాలు తీస్తూ ,జానపద గీతాలు పాడుతూ ఉంటారు ,ఇలాంటి వాళ్ళ లోంచే మన అమీర్ ఖాన్‌ తన దంగల్ సిన్మా కి తీసుకున్నాడు ట ,ఇద్దరు చిన్నారి పాట గాళ్ళను . 

జన సమూహాలతో , పాటలతో ,రంగులతో ఎంత అందంగా ఉందో ఈ రాష్ట్రం ,అనిపించింది .

ఈ కోట చూసాక , భోజనాలు చేసి ,మేం రాత్రి ఎడారి లో  టెంట్ లో రాత్రి గడప డానికి ్ జై సల్మేర్ బయలుదేరాం . 

రోడ్డు ఫరవాలేదు , చాలా చోట్ల పక్క నుంచి వెళ్ళమని బోర్డులు పెట్టారు , నాలుగు లైన్ల రోడ్ ల నిర్మాణం జరుగుతోంది , మనం పూర్తిగా పశ్మిమా నికి మనం పొరుగు దేశం పాకిస్థాన్‌ వేపు వెళుతున్నాం అన్న మాట .

మా చోదకుడు చెప్పిన ఒక విషయం చాలా ఆసక్తికరం గా అనిపించింది ..ఇక్కడి రాజులు వందల ఏళ్ళ క్రితం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ , ఇంకా పైన ఇరాన్‌ వరకూ విజయ యాత్రలు చేసారుట , మన దేశం మాప్ అక్కడ వరకూ ఉండేది అన్న మాట , ఇవన్నీ చరిత్ర కారులు  చెప్పాలి కానీ మన చరిత్ర లో ఎన్ని విశేషాలూ , ఆసక్తికర విషయాలు ఉన్నాయో కదా ,మొహంజాఓ దారో హరప్పా నాగరికత వెలసిన దేశమే కదా మనది ..

మొత్తానికి రాత్రి పది అవుతూ ఉండగా ఎక్కడో నడి సముద్రం లో అన్నట్టూ ఎడారి మధ్యలో ఉన్న ఆ కాంప్ కి చేరాం . ఆరు బయల ఆకాశం కింద ఆ ఎడారి లో ఒక వేదిక కట్టీ ,దాని మీద జానపద నృత్యాలు చేస్తున్నారు ..5 , 6 డిగ్రీలు ఉంటుందేమో , తారు డబ్బాలలో నెగళ్ళూ పెట్టారు , భోజనం బఫే పద్ధతిలో , మేమూ ఆ నృత్యాలు చూసి ఆనందించాం .ఉత్సాహం ఉన్నవారూ వేదిక ఎక్కి వాళ్ళతో కలిసారు ,మన బాలీవుడ్ డాంసుల కి ,ఇంతకీ ఎంతో అందంగా కనిపిస్తూ , ఒళ్ళు రబ్బరు లాగా సాగదీస్తూ నాట్యం చేస్తున్న ఆమె - అతడు ప్రింస్ హరీష్ అని ఇండియన్‌ ఐడల్ లో ఫైనల్స్ కి వచ్చిన అతనుట చాలా బాగా చేసాడు . 

రాత్రి కి ఆ ఎడారి టెంట్ లో ..అన్ని సదుపాయాలూ ,హీటరూ ఉన్నాయి , హాయిగా నిద్ర పోయి ఉదయమే చలిలో వణుకుతూ , అల్పాహారాలు లాగించి ,మళ్ళి మా సామాన్లు కార్ లో పడేసి ,జైసల్మార్ ఊరి వేపు బయలుదేరాం ..ఊరి నుంచి 40 కి మి దూరం లో ఉంది ..ఈ  రెసార్ట్ . 

దారి మధ్యలో మరో పెద్ద పాలస్ ,అదే మా హోటల్ ట ,అక్కడ సామాన్లు పడేసి ,ఊరి మధ్యలో ఉన్న మరొక కోట చూడ డానికి బయలుదేరాం .. 

ఇవాళ్టికి ఇక్కడతో కామా పెడుతున్నా ..రేపు మిగిలిన భాగం ..